My shopping cart
ציוד-מיגון-ובטיחות-לייזר

Laser Safety

ציוד מיגון ובטיחות לייזר


תחום הבטיחות בלייזר מגדיר תקנות הנוגעות לתחומים של פיתוח, ייצור ושימוש בטיחותי בלייזר. תקנות אלו נועדו להפחית פציעות עקב שימוש בלייזר ולהקטין במיוחד את הפציעות הגורמות לנזקים בעין. זאת מכוון שאפילו כמויות קטנות של אור לייזר יכולות לגרום לנזקים בעין לטווח הארוך. על כן, המכירה כמו גם השימוש בלייזר כפוף לחוקים בין- לאומיים ותקנות.

לקריאת מאמרים בנושאים של בטיחות ומיגון מפני לייזר, זיהוי פציעות בעין, תקנות לייזר למעבדה, התאמת אמצעי המיגון לסוגי הלייזר ועוד כנסו למאמרים שלנו בנושא בטיחות ומיגון לייזר.

החוקים הבין-לאומיים והתקנות מחייבים שימוש באמצעי בטיחות חיוניים כגון: תוויות, שלטי אזהרה, משקפי מגן לייזר ועוד. SK-Advanced מציעה קו מוצרים למיגון ובטיחות בלייזר שנועד לתת מענה לחלק נרחב מהדרישות המפורטות בתקנות בטיחות בלייזר. בין המוצרים המוצעים ניתן למצוא – קו של משקפי מגן לייזר כולל משקפי לייזר הנתנות להרכבה על גבי משקפיים אופטיות, ווילונות אטומים וכבדים בגדלים שונים, מותאמים לדרישות הלקוח, חלונות מיגון לייזר ו- מפצל אלומה ללייזר.

אנו ממליצים תמיד להתייעץ עם קצין בטיחות הלייזר של ארגונכם בנוגע לדרישות והתקנות ההכרחיות ואמצעי הבטיחות הנדרשים.   אין המידע באתר זה נועד להחליף יעוץ מקצועי של ממונה בטיחות לייזר.